“สุนารี” เคลียร์ข้อสงสัย ทำไมลูกชายเรียนจบพร้อมกัน