“เก้า จิรายุ” ใช้สิทธิ์ผ่อนผันทหาร ลั่นปีหน้าอาจสมัครเข้ารับใช้ชาติ