ลิซ่า – แพทตี้ – ดีเจนุ้ย ผมม้าแจ้งเกิด - รับทรัพย์