“โจนัส” ขอเป็นตัวแทนส่งต่อของดีของไทยให้โลกรู้ ผ่านเพลง "Happy ดีมาก"