“ไอซ์ ปรีชญา” เปิดตัวหนุ่มนอกวงการ ยังไม่ระบุสถานะ