“จตุรงค์” ไม่คาดคิด “แม่” ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจที่วิ่งรับบริจาคก่อนสิ้นใจ