“เชน ณัฐวัฒน์” จูบจริงครั้งแรก ใน “มนตรามหาเสน่ห์”