“แก้มบุ๋ม” เล่านาทีเฉียดตาย ถุงซีสต์แตก เชื่อรอดมาได้เพราะผลบุญ