สำเนาถูกต้อง!! เจอแล้ว พ่อ “มอริส เค” 54 ปีที่รอคอย