"รุ้ง ราวรรณ” ภูมิใจ “หนูหิ่น” กลายเป็นภาพจำประจำตัว