“ใบเฟิร์น” ยินดีร่วมงาน “ไป่ ทาคน” ลั่นยังไม่พร้อมมีความรัก