“อั้ม อธิชาติ” ยินดี “สุชาติ ตันเจริญ” ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรองประธานสภาฯ