“ฟิล์ม” ไม่ทิ้งการเมือง ฟุ้งเนื้อหอมหลายพรรครุมจีบ