ประมวลภาพความน่ารักแม่ลูกคนดัง ใน “วันแม่แห่งชาติ”