เจมส์ ธีรดนย์ ปลื้มได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี ในรายการ “Food Truck Battle”