"เบลล่า" ปล่อยผ่านข่าวลือคู่จิ้นสร้างภาพ "โป๊ป - เจมส์"