เรื่องย่อ ฝ่าดงพยัคฆ์ ตอนที่ 7 I ออกอากาศ 30 สิงหาคม 2562