“ไฮโซเบลล์” เมีย “แทค” เคลื่อนไหวบอก ‘คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้!!’