“หยอง ลูกหยี” จากเด็กบ้านนอก สานต่อฝันจนจบปริญญาโท