แอน อังคณา ห่วงสวยจนเกือบตาย ขาดสารอาหาร เพราะไม่กินแป้ง 20 ปี