“จันจิ” โต้ ไปหา “ไป่ ทาคน” ที่พม่า ยันรัก "มาริโอ้" แฮปปี้ดี