“ฝน ฮอร์โมน” เล่าเหตุการณ์รถชน รับคบ “กี้” นักแข่งรถจริง