อัปเดตอาการ “ไทด์ เอกพันธ์” ผ่าตัดก้อนเนื้อใต้หัวไหล่ ปลอดภัยแล้ว