"แอนดริว - นุ่น" พูดคุยเบื้องหลังละคร "วุ่นรักนักข่าว"