5 ปีที่รอ “ตั๊ก บริบูรณ์” เผยโมเมนต์ “น้องบีลีฟ” ขอกอดเป็นครั้งแรก!!