“แอนดริว – นุ่น” สวมวิญญาณนักข่าวมืออาชีพ เปิดฉาก “วุ่นรักนักข่าว”