“จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ” ควง “”ตุ๊ ธนานันต์” ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งสุดคลาสสิค