"แทยอน" น้ำตานอง ไม่มีความสุขหากโลกนี้ไม่มี "ทิฟฟานี่"