"นก" แจงไม่ต่อสัญญาวิกหมอชิตเพราะอยากผันตัวเป็นนักแสดงอิสระ ปัดน้อยใจผู้ใหญ่