"น้ำตาล"เชื่อการมี ผจก.ส่วนตัวนอกกองประกวดจะส่งผลดีมากกว่าผลเสีย