"โรส" ตัดพ้อถึง "เป๊ก-ผลิตโชค" ไม่ได้เป็น "แมวขโมย"