“เบเบ้ ธันย์ชนก” ปลื้มเป็นแรงบันดาลใจให้คนออกกำลังกาย