"คิมซูฮยอน" ได้รับตำแหน่งทูตกิตติมศักดิ์ของสนามบินอินชอน (คลิป)