"โอ๊ค สมิทธิ์" รับคิดถึงงานร้องเพลงหลังหายไปนานกว่า 5 ปี