ร่วมโหวต “นน ชานน สันตินธรกุล ” กับรางวัล ET THAILAND AWARDS สาขา “สุดยอดคนรุ่นใหม่”