ร่วมโหวต “แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ "ET THAILAND AWARDS" สาขา "ซุปตาร์ตลอดกาล"