“แฟนทาสติก บีสต์” ถูกวิจารณ์เนื้อเรื่องใกล้เคียงการเมืองสหรัฐฯ