"เพิร์ธ ธนพนธ์" หวั่นใจ สมัครเรียนชนแฟนมิตติ้งที่จีน