โจ อาชาไนย ติด TOP 10 BEST BLIND AUDITIONS OF 2018 จาก The Voice Global