“โค้ชป๊อบ” เปิดโต๊ะฉลอง สมาชิก #ทีมป๊อบ ครบองค์ พร้อมลุยรอบ Knock Out