“โค้ชป๊อบ” โพสต์ซึ้ง คิดถึงพ่อและคำสอน “เวลาสำคัญเสมอ”