“แพรว” โพสต์แจงสาเหตุเลิก “ฟรอยด์” ป้องฝ่ายชายไม่ผิด