“ตุ๊ก ชนกวนันท์” เผยลูกยก “อี๊ต้นหอม” สวยที่สุดในโลก