ย้อนรัก 8 เดือน “หยาด – ไฮโซโจ” ก่อนตัดสินใจยุติสัมพันธ์