“หยาดทิพย์” อุบตอบ สาเหตุเลิก “ไฮโซโจ” เพราะมือที่สาม