“ญิ๋งญิ๋ง” ยัน “ยีน” ไม่ใช่มือที่สาม ล่มรัก “ตูมตาม”