นานาชาติส่งจดหมายแสดงความยินดี “เศรษฐา” นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย


โดย PPTV Online

เผยแพร่
บรรดาผู้นำจากนานาประเทศทั่วโลกส่งจดหมายแสดงความยินดีต่อ “เศรษฐา” ในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

ผู้นำประเทศต่าง ๆ ส่งจดหมายแสดงความยินดีกับ นายเศรษฐา ทวีสิน ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ภูฏาน หรือสหรัฐฯ

โดยเพื่อนบ้านของไทยอย่างกัมพูชา ทาง ฮุน มาเนต ซึ่งเพิ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาอย่างเป็นทางการในวันเดียวกับที่ไทยได้นายกฯ ก็ได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีระบุว่า เชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าในด้านสังคมเศรษฐกิจภายใต้การนำของนายเศรษฐา

“บิ๊กป้อม” กลับมาแล้ว หายไป 10 วัน นั่งซดชาบูกับคนสนิท

“เศรษฐา”เดินหน้าเงินดิจิทัล 10,000 บาท เผย สัปดาห์หน้าเรียกคุยผู้เกี่ยวข้อง

“เศรษฐา” ยอมรับกระแสโผ ครม.กระทรวงใหญ่เริ่มนิ่ง

ฮุน มาเนต เขียนว่า “ในนามของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาและในนามส่วนตัว ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจและอบอุ่นต่อ ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของราชอาณาจักรไทย”

“ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ภายใต้การนำของ ฯพณฯ ราชอาณาจักรไทยจะประสบความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในด้านสังคมเศรษฐกิจ และจะมีบทบาทมากขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลก”

“ข้าพเจ้าคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสร่วมงานกับ ฯพณฯ อย่างใกล้ชิด ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความร่วมมือหลายด้าน เพื่อประโยชน์ของประชาชนของเรา และรักษาความสงบ ความมั่นคง ปละความมั่งคั่ง ของประชาคมอาเซียน”

ทางด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สอนไซ สีพันดอน นายกฯ สปป.ลาว ส่งจดหมายซึ่งนอกจากจะแสดงความยินดีกับนายเศรษฐาแล้ว ยังชวนนายกฯ คนใหม่ไปเยือน สปป.ลาว เพื่อหารือร่วมกันด้วย

“ในนามรัฐบาลและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในนามส่วนตัว ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และส่งคําอวยพรอันประเสริฐมายัง ฯพณฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยคนใหม่”

“ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยความสามารถ และประสบการณ์ที่กว้างขวางของ ฯพณฯ ราชอาณาจักรไทยจะมีความเจริญก้าวหน้าและวัฒนาถาวรอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ ฯพณฯ เพื่อกระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพ และความร่วมมืออันดีงามที่มีมาอย่างยาวนาน ในฐานะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่ดี มีวัฒนธรรม จารีตประเพณีคล้ายคลึงกัน ภาษาพูดคุยเข้าใจกัน และมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทูตร่วมกันยาวนานมากกว่า 7 ทศวรรษ และเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสองประเทศ”

“ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ เชิญ ฯพณฯ เดินทางมาเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือ เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความมั่งมี เข้มแข็ง และเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมาสู่ประชาชนสองชาติลาวและไทยให้ทวีคูณมากขึ้น เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในครอบครัวอาเซียน ภูมิภาค และสากล”

ส่วนประเทศสิงคโปร์ ลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงความร่วมมือที่ผ่านมาระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงเชิญนายเศรษฐาและภริยาให้ไปเยืนอสิงคโปร์ด้วย

“ในนามของรัฐบาลสิงคโปร์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของราชอาณาจักรไทย ข้าพเจ้ามั่นใจว่าประเทศไทยจะเติบโตและเจริญรุ่งเรืองต่อไปภายใต้การนำของ ฯพณฯ”

“สิงคโปร์และไทยมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและหลากหลายแง่มุม โดยได้รับการสนับสนุนจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง การเชื่อมโยงทางสถาบันที่ใกล้ชิด และการแลกเปลี่ยนทางการเมืองและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเป็นประจำในทุกระดับ ความร่วมมืออันยาวนานและลึกซึ้งของเราครอบคลุมหลายภาคส่วน รวมถึงการค้าและการลงทุน กลาโหม และการศึกษา สิงคโปร์และไทยยังเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งในเวทีพหุภาคี รวมถึงในอาเซียนด้วย ข้าพเจ้าแน่ใจว่ามิตรภาพระหว่างเราทั้งสองประเทศจะแข็งแกร่งขึ้นต่อไปในปีต่อ ๆ ไป”

“ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ฯพณฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะได้พบกับ ฯพณฯ เร็ว ๆ นี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนเชิญ ฯพณฯ และคุณพักตร์พิไลมาเยือนสิงคโปร์ด้วยในโอกาสนี้”

อีกหนึ่งประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับไทยคือราชอาณาจักรภูฏาน ทาง โลเท เชอร์ริง นายกรัฐมนตรีภูฏานก็ได้ส่งจดใหมายอวยพรให้นายเศรษฐาประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศไ

“ในนามของประชาชนและรัฐบาลภูฏาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจต่อ ฯพณฯ ที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย”

“ด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้งต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของเรา ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่มีร่วมกัน ภูฏานและประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันอบอุ่นและจริงใจ ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ภายใต้การนำของ ฯพณฯ ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศของเราจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจที่มากขึ้นเพื่อประชาชนของเราให้ดีขึ้น”

“ข้าพเจ้าขออวยพรให้ ฯพณฯ ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่สำคัญในฐานะผู้นำ”

และอีกหนึ่งผู้นำที่ส่งจดหมายมาแสดงความยินดีกับนายเศรษฐา คือมหาอำนาจตะวันตกอย่างสหรัฐฯ โดย โจ ไบเดน ประธานาธิบดี ส่งจดหมายแสดงความยินดีและประสงค์ที่จะดำเนินความร่วมมือกับประเทศไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก

“ในนามของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ ที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของราชอาณาจักรไทย”

“ในปีนี้ ประเทศของเราเฉลิมฉลองครบรอบ 190 ปีของความสัมพันธ์ทางการฑูต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มิตรภาพที่ยาวนานยิ่งขึ้นระหว่างเราสอง ข้าพเจ้าภูมิใจที่เรากระชับความเป็นพันธมิตรของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในปีที่แล้ว และข้าพเจ้าหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ ฯพณฯ ในขณะที่เราปฏิบัติตามแถลงการณ์สหรัฐอเมริกา-ไทยฉบับใหม่ว่าด้วยพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือ”

“ด้วยประวัติศาสตร์ร่วมกันและค่านิยมร่วมกัน ความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาสนับสนุนสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองสำหรับประชาชนของทั้งประเทศของเราและทั่วทั้งภูมิภาคแปซิฟิก ด้วยการกระชับความร่วมมือของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม พัฒนาความมั่นคงและการป้องกันร่วมกันของเรา และขับเคลื่อนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปพร้อม ๆ กับการลงทุนในการเปลี่ยนแปลงพลังงานสะอาด ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาสามารถคว้าโอกาสมหาศาลของทั้ง 20 ประเทศ ในขณะที่จัดการกับความท้าทายมากมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง และข้าพเจ้าหวังว่าจะมีโอกาสได้พบ ฯพณฯ ด้วยตนเอง”

TOP ต่างประเทศ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ