ซีพี ออลล์ เปิดตัวแคมเปญ “ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส 2”

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเวนในประเทศไทยได้เริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ 7 Go Green ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ

TOP ประชาสัมพันธ์