คณะแพทย์จุฬาฯ ชวนบริจาค รับ“เข็มวันอานันทมหิดล 2562”