ม.หอการค้า ชวน ม.ปลาย เข้า “แคมป์เด็กหัวการค้าปี 6” ฟรี ชิงทุนการศึกษากว่า 20 ล้าน